Abiarst Jaanika Karindi vastuvõtud toimuvad kaks korda kuus, vajalik etteregistreerimine

Telefon 7 303510

 

  18.05.2018 DR.Kaja Liik täiendusel

Asendab Maarika kukk