Abiarst Jaanika Karindi vastuvõtud toimuvad kaks korda kuus, vajalik etteregistreerimine

Telefon 7 303510