Võtame oma patsiente vastu uutes ruumides Elva Kesk27/1!
Vana perearstikeskuse kõrval.